Verkeershinder in de woonomgeving : een handleiding met beoordelingsmethoden en mogelijke maatregelen voor verschillende soorten verkeershinder. In opdracht van de Wetenschapswinkel TU Delft.

Auteur(s)
Haaf, R. van
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20100058 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Sectie Infrastructuurplanning, 2002, 145 p. + 90 p. (maatregelencatalogus), ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.