Verkeersonderwijs in een nieuw perspectief

Bijdrage aan symposium 'Wij gaan (nog steeds) naar school' van Veilig Verkeer Nederland Afdeling Middelburg, Zeeland, 16 februari 1995.
Auteur(s)
Wittink, Drs. R.D. ; Levelt, Dr. P.B.M.
Jaar
In dit rapport worden inzichten uit de wetenschap aangedragen om mede richting te geven aan een nieuw perspectief voor het verkeersonderwijs
Rapportnummer
D-95-23
Pagina's
14 + 1
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.