Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen : themaonderzoek.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van een themaonderzoek naar verkeersongevallen met landbouwvoertuigen en bouwvoertuigen, in dit rapport aangeduid met de term (land)bouwvoertuigen. Daaronder vallen landbouwtrekkers, zelfrijdend werkmaterieel voor de landbouw (bijvoorbeeld maaidorsers) en zelfrijdend werkmaterieel voor de bouw (bijvoorbeeld graafmachines en wielladers). De raad heeft ongevallen onderzocht waarbij de slachtoffers niet vielen onder bestuurders van (land)bouwvoertuigen maar bij de tegenpartij. De beschouwing bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het rapport en het standpunt van de Raad hierover. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

8 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101708 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2010, 188 p.; themaonderzoek / projectnummer T2009WV0717-01

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.