Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! : landbouwverkeer een vergeten groep! Of toch niet? : logistieke landbouwroutes is het antwoord.

Auteur(s)
Blommaert, W.
Jaar
Samenvatting

Gelukkig wordt landelijk ingezien dat er aandacht noodzakelijk is voor het landbouwverkeer. Ondanks dat landbouwverkeer niet één van de 12 aandachtgebieden is in de Strategienota Verkeersveiligheid 2008-2020, is toch helder geworden dat landbouwverkeer de nodige aandacht vraagt. Daarom is er op 12 mei 2010 een Algemeen Overleg tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer over een advies van de Initiatiefgroep Landbouwvoertuigen met betrekking tot o.a. opleiding, rijbewijs, herkenning en een maximum snelheid van 40 km/uur. Om dat in de praktijk, op de weg, goed te regelen is een toelatingsbeleid voor het landbouwverkeer op het netwerk van wegen noodzakelijk. Een kwaliteitsnetwerk van routes voor landbouwverkeer is dan een vereiste. Op die wijze zijn er in 2020 minder verkeersslachtoffers mogelijk dan aanvankelijk gedacht. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20100971 ll ST [electronic version only]
Uitgave

In: Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Hoe pakt u dat aan? : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2010, een congres van ANWB en SWOV, WTC, Rotterdam, 22 april 2010, 9 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.