Verkeersveiligheid bij kruispunten met verkeerslichten

Auteur(s)
SWOV; CROW
Jaar

Op kruispunten met verkeerslichten komen relatief veel ongevallen voor, veelal kop-staartongevallen, ongevallen waarbij geen voorrang wordt verleend of als gevolg van door rood rijden. Risicofactoren hierbij zijn het wegontwerp, de verkeerslichtenregeling en het verkeerskundig beheer en onderhoud. Door met deze factoren rekening te houden, kan het risico omlaag worden gebracht. (Author/publisher)

Rapportnummer
Factsheet SPV-D5
Pagina's
4
Gepubliceerd door
Kennisnetwerk SPV, Utrecht

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.