Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

Terug in het peloton
Auteur(s)
Brouwer, Dra. M. ; Wegman, Ir. F.C.M
Jaar
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een relatief hoog niveau van verkeersonveiligheid in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de SWOV is verzocht een studie te verrichten naar verklaringen voor de omvang, aard en ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Noord-Brabant. Dit rapport bevat een beschrijving van het verkeersveiligheidsprobleem en een aantal verklaringen hiervoor. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor aanpak van de problemen en wordt stilgestaan bij de uitvoering hiervan
Rapportnummer
R-99-8
Pagina's
34
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.