Verkeersveiligheid : tragere daling aantal verkeersdoden EU in 2011 : slechts 2%.

Auteur(s)
Europese Commissie
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210248 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Europese Commissie, 2012, 4 p.; Persbericht 29 maart 2012

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.