Verkeersveiligheid wacht op investeringen

Artikel verschenen in Staatscourant nr. 55, 19 maart 1997
Auteur(s)
Wegman, Ir. F.C.M.
Jaar
De daling van het jaarlijkse aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland stagneert al enkele jaren. Volgens de beleidsdoelstellingen moet in het jaar 2010 het aantal doden ten opzichte van 1986 met de helft zijn teruggebracht, maar als er geen extra investeringen in verkeersveiligheid worden gepleegd zal dat niet lukken. De vraag is enerzijds of de gestelde doelen te hoog gegrepen zijn en anderzijds of er op korte of lange termijn mogelijkheden zijn die wellicht leiden tot het bereiken van de doelstellingen. Met andere woorden: is er een wegverkeer voor te stellen met een aanzienlijk lager aantal slachtoffers dan nu?
Rapportnummer
D-97-3
Pagina's
11
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.