Verkeersveiligheidsanalyse snelheidsverhoging autosnelwegen 2007-2017.

Auteur(s)
Drolenga, H.
Jaar
Samenvatting

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat onderzocht advies-en ingenieursbureau Swecode verkeersveiligheidseffecten van de invoering van 130 km/h als maximumsnelheid. Op basis van gegevens over de hoeveelheid verkeer en ongevallendata is de verkeersveiligheid van trajecten waar de snelheid is verhoogd in vergelijkingmet trajecten zonder snelheidsverhoging inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt aangenomen dat de ontwikkeling van oorzaken als afleiding, alcoholgebruik en vermoeidheid zich min of meer in dezelfde mate voordoet op wegen met 120 km/h en wegen met een variabele of permanente 130 km/u als snelheidslimiet. De vergelijking vond plaats over een periode van 5 jaar vóór (2007-2011) en eenzelfde periode na de snelheidsverhoging (2013-2017). Belangrijke onderzoeksthema’s hierbij is het onderscheid tussen variabel(overdag 120 km/h, ’s avonds en ’s nachts 130 km/h) en permanent130 km/h als maximumsnelheid. Daarnaast werden de gereden snelheden op rijstrookniveau geanalyseerd. Dit werd bepaald aan de hand van meetlussen die door heel Nederland verspreid op rijkswegen liggen en die informatie geven over de snelheid van voertuigen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200382 ST [electronic version only]
Uitgave

De Bilt, Sweco, 2019, 35 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.