Verkeersveiligheidsbeleid: inhoudelijke uitdagingen in wetenschappelijk perspectief

Bijdrage aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres, 12 maart 1998, Amsterdam
Auteur(s)
Wegman, Ir. F.C.M.
Jaar
In deze bijdrage staan drie kwesties centraal: ten eerste het opstellen van meer doelgerichte verkeersveiligheidsinspanningen die per saldo zouden moeten leiden tot het bereiken van de taakstellingen, ten tweede aandacht voor een afweging tussen kosten en baten van maatregelen, en ten slotte het ontwikkelen van een ‘Nieuwe Kijk' op een aantal verkeersveiligheidsonderwerpen
Rapportnummer
D-98-3
Pagina's
14
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.