Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemene onderzoekstermen
Auteur(s)
Harris, S. MA ; Vorst, Drs. A.A.L. van der
Jaar

Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstalige vertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeld om een vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning. De lijst kan gebruikt worden door vertalers zonder specialistisch kennis van verkeersveiligheidstermen

Publicatie aanvragen

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Rapportnummer
D-99-6
Pagina's
56
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.