Verkeersveiligheidsvergelijker

Auteur(s)
SWOV; Fietsersbond; VVN
Jaar

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Gemeenten kunnen hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten.

Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.