Verkenning kwaliteit gedeelde rijtaak: eindrapport

Auteur(s)
Petermeijer, B.; Tinga, A.; Reus, A. de
Jaar

De OvV-rapportage 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer' concludeert onder andere dat het momenteel ontbreekt aan een goede monitoring en evaluatie van de huidige hybride situatie waarbij voertuig en bestuurder de controle delen over de rijtaak. Het huidige project 'Verkenning Kwaliteit Gedeelde Rijtaak' betreft een verkenning om te komen tot een tool die in staat is om de interactie en samenwerking tussen bestuurder en voertuig objectief en kwantitatief te kunnen beoordelen. De tool stelt de wegbeheerder in staat om extra kennis en inzicht te verschaffen omtrent voertuigautomatisering en kan hiermee de effecten van de introductie van rijhulpsystemen monitoren. Daarnaast heeft de tool de potentie om instanties als RDW en EuroNCAP in de toekomst te helpen bij het beoordelen van ADAS-systemen.

Rapportnummer
NLR-CR-2021-058
Pagina's
30
Gepubliceerd door
Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR, Amsterdam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties