Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2‰

Auteur(s)
Dupont, E. Martensen H. & Silverans, P.
Jaar
Samenvatting

Rijden onder de invloed van alcohol is één van de grote problemen in het wegverkeer. Het Europees Observatorium voor de Verkeersveiligheid (ERSO) schat dat bij 25% van alle verkeersdoden alcohol een rol speelt, terwijl maar 1% van de gereden kilometers afgelegd worden door bestuurders die onder de invloed van alcohol stonden. In 2001 werd door de Europese Commissie aanbevolen om in alle landen het besturen van een motorvoertuig te verbieden vanaf een bloedalcoholconcentratie (BAC) van 0,5‰ of meer. Bovendien werd voor bepaalde subgroepen een nog lagere wettelijk limiet van 0,2‰ voorgesteld. Onder de groepen die dit volgens de Europese Commissie zou moeten betreffen zijn de volgende:• Onervaren bestuurders: zowel de houders van een voorlopig rijbewijs, als bestuurders die hun rijbewijs sinds minder dan twee jaar bezitten; • Bestuurders van grote voertuigen: vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen en voertuigen met meer dan acht zitplaatsen voor passagiers. Deze aanbeveling werd sindsdien in verschillende lidstaten toegepast. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20120558 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, 2010, 26 p., 31 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.