Vermoeidheid achter het stuur in een klein land.

Auteur(s)
Brookhuis, K. Vlakveld, W.P. & Kraay, J.H.
Jaar
Samenvatting

Literatuurstudie over vermoeidheid achter het stuur in de transportwereld. Gesteld wordt, dat vermoeidheidéén van de belangrijkste oorzaken is van ongevalsbetrokkenheid. Goede nachtrust is noodzakelijk, maar alleen niet voldoende. De transportwereld kan de voorwaarden scheppen voor preventie van vermoeidheid door voorlichting aan en motiveren van chauffeurs, door een adequate regeling voor werk-, rij- en rusttijden, en door het in de vrachtwagen inbouwen van elektronische applicaties voor de detectie en bestrijding van vermoeidheid, zodra deze voldoende getest zijn. Ook worden argumenten gegeven om vermoeidheid op de onderzoeksagenda te zetten. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190258 ST [electronic version only]
Uitgave

[Rotterdam], Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2000, 5 p., 8 ref.

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties