Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180378 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Europees Parlement, 2015, [13] p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.