Verslaving : maatschappelijke gevolgen : overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim.

Auteur(s)
Goossens, F.X.
Jaar
Samenvatting

Hoe vaak komen overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim voor als gevolg van verslaving en hoe kunnen deze maatschappelijke gevolgen worden voorkomen en aangepakt ? Deze vraag staat centraal in dit rapport. Daarnaast wordt ingegaan op de kennislacunes op dit terrein. Welke wetenschappelijke vragen zouden beantwoord moeten worden om beter inzicht te krijgen in (de aanpak van) de beschreven maatschappelijke gevolgen ? (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20120719 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2012, 79 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.