Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom : onderzoek naar de effecten op verkeersveiligheid en doorstroming. Afstudeeronderzoek Hogeschool Windesheim.

Auteur(s)
Reimink, J. & Wiersum, M.
Jaar
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is ervoor te zorgen dat het voorrangsplein meegenomen wordt in het afwegingsproces van kruispuntvormen buiten de bebouwde kom. Zonder kennis van de belangrijkste verkeerskundige effecten blijft dit onmogelijk. Aangezien het gissen blijft naar de effecten op verkeersveiligheid en doorstroming van het voorrangsplein buiten de bebouwde kom, is binnen dit onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'Wat is de optimale vormgeving van een voorrangsplein buiten de bebouwde kom en wat zijn de effecten van deze vormgeving op de verkeersveiligheid en doorstroming?' (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210264 ST [electronic version only]
Uitgave

[Zwolle], Hogeschool Windesheim, 2018, XV + 85 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.