Vooruit ! Slimmer, flexibel, groen en veilig.

Auteur(s)
Mobiliteitsalliantie
Jaar
Samenvatting

De vraag naar mobiliteit blijft de komende jaren fors toenemen en verandert snel. Klimaat, energietransitie en technologische ontwikkeling maken dat mensen anders gaan leven, anders gaan denken over mobiliteit en andere eisen gaan stellen. We hebben al veel bereikt, maar zijn nog onvoldoende toegerust op de nieuwe werkelijkheid. Aanpassingen in het systeem zijn onvermijdelijk. Mobiliteit moet en kan anders: slimmer, flexibeler, groener en veiliger. En dan ook nog eens betaalbaar. Het is noodzakelijk om de transitie te maken naar een integraal mobiliteitssysteem; met optimale afstemming en gebruik van modaliteiten in de stedelijke agglomeraties, de buitengebieden, de economische clusters en de verbindingen daartussen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180258 ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l., s.n.], 2017, 12 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.