Wanneer zijn wegen en fietspaden ‘voldoende veilig’?

Op weg naar een definitie voor bruikbare risico-indicatoren
Auteur(s)
SWOV; CROW
Jaar
Rapportnummer
Factsheet KN SPV 2020-8
Pagina's
14
Gepubliceerd door
Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Utrecht

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.