Wanneer zijn wegen en fietspaden 'voldoende veilig'? : op weg naar een definitie voor bruikbare risico-indicatoren.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Met goed ontwikkelde risico-indicatoren kunnen we meten hoe vaak en in welke mate potentieel onveilige wegen en fietspaden voorkomen. Een risico- indicator voor veilige weg- en fietsinfrastructuur is daarmee een nuttig instrument voor gemeenten en provincies: ze kunnen de veiligheidsrisico’s van wegen en fietsinfrastructuur in kaart brengen en doelen opstellen om de situatie te verbeteren. Om de veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem te kunnen meten, moet een risico-indicator worden gedefinieerd met meetbare variabelen. In de opgeleverde documenten zetten we hiervoor een eerste stap. Zo bestaat de definitie voor ‘voldoende veilige fietspaden’ uit zes ontwerpprincipes en de definitie voor ‘voldoende veilige wegen’ uit vier principes voor binnen de kom en vier voor buiten de kom. Het is een eerste stap. Een goede definitie voor bruikbare risico-indicatoren blijft continu in ontwikkeling. De definities vormen belangrijke input voor de Taskforce Verkeersveiligheidsdata. De taskforce heeft nu de opdracht om voor de verschillende snelheidslimieten de data bij de kenmerken voor veilige wegen en fietspaden – binnen en buiten de bebouwde kom – te verzamelen. De definities van de twee risico-indicatoren staan beschreven in het hoofddocument. De wetenschappelijke onderbouwing en de referenties naar de literatuur staan in het achtergrondrapport. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210138 a ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l.], Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV, 2020, [13] p.; Factsheet

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.