Wat betekent de Marktvisie voor u?

Een onderzoek naar draagvlak voor de Marktvisie en de wijze waarop deze visie zich manifesteert binnen het programma Sluizen van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Smulders, M.
Jaar

Centraal in dit onderzoek staat het meten van draagvlak voor de ‘Marktvisie’. Met deze visie nemen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers samen het initiatief om een gezonde en toekomstbestendige bouw- en infrastructuursector te realiseren. De afgelopen jaren is de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers namelijk ernstig onder druk komen te staan. Om die reden is een cultuurverandering in de sector vereist, één die is gericht op samenwerking en die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. In het visiedocument staan daarom gemeenschappelijke uitgangspunten en afspraken gedefinieerd die ertoe moeten leiden dat de gezamenlijke maatschappelijke opgave centraal komt te staan.
Voor een succesvolle implementatie van dit beleid is draagvlak vereist. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van draagvlak voor de Marktvisie wordt in deze thesis een draagvlakmeting uitgevoerd bij projectteams van een viertal zogenaamde Design-Build-Finance-Maintain and Operate-projecten. Deze specifieke contractvorm wordt zeer recentelijk toegepast binnen het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Centraal in dit onderzoek staat de daarom de volgende hoofdvraag: 'In hoeverre is er binnen projectteams van DBFM(O)-projecten sprake van draagvlak
voor de Marktvisie en op welke wijze manifesteert dit zich in de praktijk?'

Pagina's
105
Bibliotheeknummer
20230057 ST [electronic version only]
Uitgave

Master scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.