Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Met dit rapport zet de WRR een volgende stap in de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Steeds meer beleidsmakers onderzoeken hoe ze keuzearchitectuur kunnen inzetten om cognitieve beperkingen van burgers te compenseren. Weten is nog geen doen richt zicht op de niet-cognitieve vermogens. Door een slimmer en realistischer ontwerp van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180362 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR, 2017, 183 p., ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR Rapporten aan de Regering ; No. 97 - ISBN 978-94-90186-48-7 / e-ISBN 978-94-90186-49-4

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.