[Wettelijke mogelijkheden standaard bloedonderzoek bij verkeersongevallen] : brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 14 maart 2019.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210354 ST [electronic version only]
Uitgave

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018-2019, 33.628 , nr. 43, 4 p. - ISSN 0921-7371

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.