909 documenten gevonden.

Deze factsheet plaatst de verkeersveiligheid in Nederland in internationaal perspectief. Het aantal ernstig verkeersgewonden is slecht vergelijkbaar, daarom kijken we vrijwel uitsluitend naar verkeersdoden. Voor Nederland gebruiken we daarbij de werkelijke aantallen van het CBS, dat wil zeggen gecorrigeerd voor onderregistratie.

Gepubliceerd: | Sha, H.; Singh, M.K.; Haouari, R.; Papazikou, E.; Quddus, M.; Quigley, C.; Chaudhry, A.; Thomas, P.; Weijermars, W.; Andrew Morris, A.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Stelling, A.; Boets, S.
Gepubliceerd: | Van den Berghe, W.; Silverans, P.; Vanhove, S.; Boets, S.; Aarts, L.; Bijleveld, F.; Folla, K.; Yannis, G.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Goede, M. de; Stelling, A.
Gepubliceerd: (European Road Safety Observatory, European Commission) | Stelling, A.
Gepubliceerd: (SWOV Institute for Road Safety Research) | SWOV
Gepubliceerd: (SWOV) | Winkel, K.N. de; Doumen, M.J.A.; Jansen, R.J.
Gepubliceerd: | Eenink, R.
Gepubliceerd: (European Commission) | Fiorentino, A.; Ahlström, C.; Bakker, B.; Beggiato, M.; Borowsky, A.; Busiello, M.; Cleij, D. Hollander, C.; Karlsson, J.; Knauss, A.; Mazzeo, D.; Santhià, T.; Thalya. P.; Toffetti, A.; Van Grondelle, E.D.