Heeft Duurzaam Veilig Wegverkeer het verkeer veiliger gemaakt?

Antwoord

De DV-maatregelen die in 1998-2007 zijn genomen, hebben in 2007 tot een daling van meer dan 30% verkeersdoden geleid ten opzichte van het verwachte aantal doden zonder DV-maatregelen (zie ook Afbeelding 5). Dit betreft in totaal 1600 tot 1700 doden in de genoemde periode [55]. Het gaat hierbij vooral om doden in ongevallen waar gemotoriseerd verkeer bij betrokken is: hierop waren de maatregelen vooral gericht. Ook is in die periode het risico sterker gedaald, van gemiddeld 2,6% per jaar naar gemiddeld 5,8% per jaar. De baten van het Duurzaam Veilig-beleid van deze periode bleek twee tot vier keer zo hoog te zijn geweest als de kosten [56].

Afbeelding 5. Ontwikkeling in geregistreerde aantal verkeersdoden (12-plussers) in relatie tot de verwachting bij voortzetting van bestaand beleid (dus zonder DV) [56].

Onderdeel van factsheet

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Deze factsheet gebruiken?