Hoe verhoudt Duurzaam Veilig Wegverkeer zich tot andere verkeersveiligheidsvisies?

Antwoord

Duurzaam Veilig is een van de verkeersveiligheidsvisies die internationaal bekend staan als een proactieve systeembenadering, ofwel een ‘safe system approach’ [30] [31]. Een ander bekend voorbeeld van een ‘safe system approach’ is de Zweedse Vision Zero (zie de vraag Hoe verhoudt Duurzaam Veilig zich tot Vision Zero). Naast Nederland en Zweden hebben onder andere ook Australië en Nieuw Zeeland een ‘safe system approach’ voor hun verkeersveiligheidsbeleid. Alleen in Nederland en Zweden heeft deze aanpak een specifieke naam (respectievelijk Duurzaam Veilig en Vision Zero).

Volgens OECD/ITF [30] kenmerkt een ‘safe system approach’ zich door het denkbeeld dat risico’s inherent zijn aan het verkeer en dat deze een integrale aanpak van de verschillende elementen van het verkeersysteem vergen. Deze aanpak houdt zo goed mogelijk rekening met de menselijke kwetsbaarheid en feilbaarheid. Dit vraagt om betrokkenheid van alle relevante actoren zoals wegbeheerders, politie, justitie, en bedrijven. Van de weggebruikers wordt verlangd dat zij zich aan de regels houden, maar daar waar dat niet gebeurt, is het verkeerssysteem corrigerend (informerend, handhavend) en vergevingsgezind (geen ernstige consequenties als gevolg van onveilig gedrag). Een ‘safe system approach’ houdt ook in dat het maatschappelijke besef van verkeersonveiligheid toeneemt. Dit is nodig, ten eerste omdat mensen zich maar ten dele bewust zijn van de inherente risico’s in het verkeer; ten tweede omdat voor mensen slechts een beperkt aantal individuele ongevallen zichtbaar is, en niet hoe deze samen een aanzienlijk probleem vormen. Zowel Duurzaam Veilig Wegverkeer, als Vision Zero worden door de OECD en de UN als voorbeelden van een ‘safe system’ benadering gezien.

Onderdeel van factsheet

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Deze factsheet gebruiken?