Wat zijn mogelijke barrières bij het uitvoeren van Duurzaam Veilig-maatregelen?

Antwoord

In de loop van de tijd zijn er al heel wat Duurzaam Veilig-maatregelen of maatregelen die passen in de geest van deze visie toegepast [6] [56]. Toch is op verschillende plaatsen en in een aantal situaties ‘water bij de wijn’ gedaan of zijn maatregelen sowieso niet van de grond gekomen.

De barrières die een rol hebben gespeeld bij de uitrol van Duurzaam Veilig in het verleden zijn als volgt samen te vatten [60]:

  1. Gebrek aan kennis over effectieve maatregelen en uitwerking van de visie in dergelijke maatregelen.
  2. Algemene problemen zoals andere belangen en gebrek aan fysieke ruimte en financiële middelen.
  3. Daarnaast speelt op de achtergrond ook de decentralisatie een rol en daarmee de vrijheid om het in de ene regio iets anders (en mogelijk minder effectief) te doen dan in de andere.
  4. Ook is het toegestaan om af te wijken van de in richtlijnen gebundelde kennis (zie ook [61]) waardoor de eenduidigheid voor verkeersdeelnemers onder druk is komen te staan en suboptimale oplossingen tot de gelegitimeerde keuzemogelijkheden behoorden..
Onderdeel van factsheet

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Deze factsheet gebruiken?