Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid.

[1]. BIKE Europe (2017). Rules and regulations on electric cycles in the EU. White Paper. Vakmedianet, The Netherlands. 

[2]. ANWB (2021). E-bike versus speedbike. ANWB. Geraadpleegd 05-11-2021 op www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-fietsen/e-bike-versus-speed-pedelec.

[3]. Ministerie van IenW (2018). Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,. Geraadpleegd 29-08-2018 op wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01.

[4]. Schepers, P., Jager, K. de & Hulshof, R. (2016). Speed-pedelec wordt bromfiets: wat verandert er en wat zijn de gevolgen. CROW.

[5]. Hair-Buijssen, S.H.H.M. de, Rodarius, M. & Goyenechea, M.F. (2016). Speed-pedelec helmet. Argumentation for the new helmet requirements of NTA 8776 as formulated in the NEN workgroup. TNO 2016 R11261. TNO, Helmond.

[6]. BOVAG-RAI (2020). Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2020 - 2021. Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, Amsterdam. Geraadpleegd 04-05-2022 op bovagrai.info/tweewieler/2020/.

[7]. KiM (2020). Fietsfeiten: nieuwe inzichten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), The Hague.

[8]. RDW (2021). Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen. RDW. Geraadpleegd 03-11-2021 op opendata.rdw.nl/Voertuigen/Open-Data-RDW-Gekentekende_voertuigen/m9d7-ebf2/data.

[9]. RAI Vereniging (2020). Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2020-2021. Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, Amsterdam. Geraadpleegd 02-11-2021 op bovagrai.info/tweewieler/2020/#.

[10]. CBS (2020). Aantal speedpedelecs in 3 jaar verdubbeld. CBS. Geraadpleegd 02-11-2021 op www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/48/aantal-speedpedelecs-in-3-jaar-verdubbeld.

[11]. Aarts, L., Wijlhuizen, G.J., Gebhard, S., Goldenbeld, C., et al. (2021). De Staat van de Verkeersveiligheid 2021. Doelstellingen voor 2020 definitief niet gehaald – hoe nu verder? R-2021-21. SWOV, Den Haag.

[12]. Aarts, L.T., Schepers, J.P., Goldenbeld, C., Decae, R.J., et al. (2020). De Staat van de Verkeersveiligheid. Doelstellingen 2020 worden niet gehaald. R-2020-27. SWOV, Den Haag.

[13]. Aarts, L.T., Wijlhuizen, G.J., Gebhard, S.E., Goldenbeld, C., et al. (2021). Achtergronden bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2021; De jaarlijkse monitor. R-2021-21A. SWOV, Den Haag.

[14]. Schepers, J.P., Weijermars, W.A.M., Boele, M.J., Dijkstra, A., et al. (2020). Oudere fietsers. Ongevallen met oudere fietsers en factoren die daarbij een rol spelen. R-2020-22A. SWOV, Den Haag.

[15]. Bos, N.M., Bijleveld, F.D., Decae, R.J. & Aarts, L.T. (2021). Ernstig verkeersgewonden 2020. Schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2020. R-2021-22. SWOV, Den Haag.

[16]. Schepers, J.P., Fishman, E., Hertog, P. den, Klein Wolt, K., et al. (2014). The safety of electrically assisted bicycles compared to classic bicycles. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 73, nr. 0, p. 174-180.

[17]. Valkenberg, H., Nijman, S., Schepers, P., Panneman, M., et al. (2017). Fietsongevallen in Nederland - SEH-behandelingen in 2016. VeiligheidNL, Amsterdam.

[18]. Krul, I., Valkenberg, H., Asscherman, S., Stam, C., et al. (2022). Fietsongevallen en snor-/bromfietsongevallen in Nederland - SEH-bezoeken: inzicht in oorzaken, gevolgen en risicogroepen. Rapport 934. VeiligheidNL.

[19]. Fyhri, A., Johansson, O. & Bjørnskau, T. (2019). Gender differences in accident risk with e-bikes—Survey data from Norway. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 132, p. 105248.

[20]. Petzoldt, T., Schleinitz, K., Heilmann, S. & Gehlert, T. (2017). Traffic conflicts and their contextual factors when riding conventional vs. electric bicycles. In: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 46, p. 477-490.

[21]. Petzoldt, T., Schleinitz, K., Krems, J.F. & Gehlert, T. (2017). Drivers’ gap acceptance in front of approaching bicycles – Effects of bicycle speed and bicycle type. In: Safety Science, vol. 92, p. 283-289.

[22]. Verstappen, E.M.J., Vy, D.T., Janzing, H.M., Janssen, L., et al. (2020). Bicycle-related injuries in the emergency department: a comparison between E-bikes and conventional bicycles: a prospective observational study. In: European Journal of Trauma and Emergency Surgery.

[23]. Verbeek, A.J.M., Valk, J. de, Schakenraad, D., Verbeek, J.F.M., et al. (2021). E-bike and classic bicycle-related traumatic brain injuries presenting to the emergency department. In: Emergency Medicine Journal, p. emermed-2019-208811.

[24]. Weiss, R., Juhra, C., Wieskötter, B., Weiss, U., et al. (2018). Zur unfallwahrscheinlichkeit von senioren bei der nutzung von e-bikes. Ein neues themenfeld der gesundheitsvorsorge und damit der beratungsleistung der niedergelassenen ärzte [How probable is it that seniors using an e-bike will have an accident?]. In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie, vol. 156, nr. 1, p. 78-84.

[25]. Weber, T., Scaramuzza, G. & Schmitt, K.U. (2014). Evaluation of e-bike accidents in Switzerland. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 73, p. 47-52.

[26]. Poos, H.P.A.M., Lefarth, T.L., Harbers, J.S., Wendt, K.W., et al. (2017). E-bikers raken vaker ernstig gewond na fietsongeval. In: Ned Tijdschr Geneeskd. , vol. 161, nr. D1520.

[27]. Lefarth, T.L., Poos, H.P.A.M., Juhra, C., Wendt, K.W., et al. (2021). Pedelec-Fahrer werden bei Unfällen schwerer verletzt als konventionelle Radfahrer. In: Der Unfallchirurg.

[28]. Hertach, P., Uhr, A., Niemann, S. & Cavegn, M. (2018). Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in Switzerland. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 117, p. 232-238.

[29]. Stelling-Kończak, A., Davidse, R., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, R., et al. (2021). Speed-pedelecongevallen. Hoe ontstaan ze, waar gebeuren ze en hoe zijn ze te voorkomen? R-2021-19. SWOV, Den Haag.

[30]. Twisk, D., Stelling, A., Gent, P. van, Groot, J. de, et al. (2021). Speed characteristics of speed pedelecs, pedelecs and conventional bicycles in naturalistic urban and rural traffic conditions. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 150, p. 105940.

[31]. Twisk, D.A.M., Platteel, S. & Lovegrove, G.R. (2017). An experiment on rider stability while mounting: Comparing middle-aged and elderly cyclists on pedelecs and conventional bicycles. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 105, p. 109-116.

[32]. Haustein, S. & Møller, M. (2016). E-bike safety: Individual-level factors and incident characteristics. In: Journal of Transport & Health, vol. 3, nr. 3, p. 386-394.

[33]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van, Boele, M.J., Doumen, M.J.A., et al. (2014). Letselongevallen van fietsende 50-plussers: Hoe ontstaan ze en wat kunnen we er aan doen? R-2014-3. SWOV, Den Haag.

[34]. Dozza, M., Bianchi Piccinini, G.F. & Werneke, J. (2016). Using naturalistic data to assess e-cyclist behavior. In: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 41, p. 217-226.

[35]. Vlakveld, W.P., Twisk, D., Christoph, M., Boele, M., et al. (2015). Speed choice and mental workload of elderly cyclists on e-bikes in simple and complex traffic situations: A field experiment. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 74, p. 97-106.

[36]. Schleinitz, K., Petzoldt, T., Franke-Bartholdt, L., Krems, J., et al. (2017). The German Naturalistic Cycling Study – Comparing cycling speed of riders of different e-bikes and conventional bicycles. In: Safety Science, vol. 92, p. 290-297.

[37]. Bruijne, R.J. de (2016). Revolutie of risico? Een onderzoek naar de verkeersveiligheids- aspecten van de speed pedelec. Grontmij, De Bilt.

[38]. Keypoint Consultancy (2018). Effectmeting uitzonderingsmaatregel speed-pedelecs. Keypoint Consultancy BV, Enschede/Utrecht.

[39]. Rotthier, B., Stevens, G., Dikomitis, L., Huyck, B., et al. (2017). Typical cruising speed of speed pedelecs and the link with motor power as a result of a Belgian naturalistic cycling study. Paper presented at the Annual International Cycling Safety Conference, 21-22 september 2017, Davis, California, USA.

[40]. Fietsberaad (2019). Opvoeren elektrische fietsen zorgt voor ophef in Duitsland en België. CROW Fietsberaad. Geraadpleegd 02-11-2021 op www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui.

[41]. BOVAG (2019). Opvoeren e-bike gevaarlijk. BOVAG. Geraadpleegd 02-11-2021 op mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/september/opvoeren-e-bike-gevaarlijk.

[42]. ANWB (2021). Elektrische fiets opvoeren. Lekker snel, niet zo slim. ANWB. Geraadpleegd 02-11-2021 op www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-fietsen/elektrische-fiets-opvoeren.

[43]. Vlakveld, W., Mons, C., Kamphuis, K., Stelling, A., et al. (2021). Traffic conflicts involving speed-pedelecs (fast electric bicycles): A naturalistic riding study. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 158, p. 106201.

[44]. Kamphuis, K.G., Stelling-Kończak, A., Schagen, I.N.L.G. van, Jansen, R.J., et al. (2020). Smartphonegebruik en de kans op fietsongevallen: haalbaarheid van mogelijke onderzoeksmethoden. R-2020-11. SWOV, Den Haag.

[45]. Stelling-Konczak, A., Groot-Mesken, J. de, Vlakveld, W.P. & Wesseling, S. (2017). Speed-pedelec op de rijbaan. Eerste praktijkonderzoek naar gedragseffecten. R-2017-13. SWOV, Den Haag.

[46]. Høye, A. (2018). Bicycle helmets – To wear or not to wear? A meta-analyses of the effects of bicycle helmets on injuries. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 117, p. 85-97.

[47]. Weijermars, W.A.M., Boele-Vos, M.J., Stipdonk, H.L. & Commandeur, J.J.F. (2019). Mogelijke slachtofferreductie door de fietshelm. R-2019-2. SWOV, Den Haag.

[48]. Olsson, B. (2021). Hjelmrapport: Brug af cykelhjelm 2020. Rådet for Sikker Trafik, København Ø.

[49]. Engbers, C., Dubbeldam, R., Buurke, J.H., Schaake, L., et al. (2016). The acceptance of a prototype rear-view assistant for older cyclists: Two modalities of warnings compared. In: International Journal of Human Factors and Ergonomics, vol. 4, nr. 3-4, p. 264-281.

[50]. Kooijman, J.D.G., Meijaard, J.P., Papadopoulos, J.M., Ruina, A., et al. (2011). A bicycle can be self-stable without gyroscopic or caster effects. In: Science, vol. 332, nr. 6027, p. 339-342.

[51]. Godefrooij, H. (2021). Positie Speed-pedelec op de weg. Praktijkcases en regelingen. DTV Consultants BV.

[52]. Hagenzieker, M.P. & Lubbers, A.J. (1992). Gedragswaarnemingen voor het project ‘Bromfiets op de Rijbaan'. R-92-30. SWOV, Leidschendam.

Image
elektrische fietsen
Onderdeel van factsheet

Elektrische fietsen en speed-pedelecs

In 2020 werd ruim een kwart van de totaal afgelegde fietsafstand met de elektrische fiets gereden. Ook in de ongevallen is dit terug te zien: in 2019 Meer

Deze factsheet gebruiken?