Welke verkeersdeelnemers mogen gebruikmaken van voetpaden, fietspaden en -stroken?

Antwoord

Tabel 1 beschrijft welke vervoerswijzen volgens het RVV 1990 zijn toegestaan op voetpaden, fietspaden en fietsstroken. De derde en vierde kolom geven eventuele voorwaarden voor het gebruik en een eventuele snelheidslimiet. Onder ‘gehandicaptenvoertuig met motor’ vallen bijvoorbeeld elektrische rolstoelen en scootmobielen (zie ook [6]). Van de regels voor de hoofdvervoerswijzen in Tabel 1 zijn regels voor specifieke typen af te leiden, bijvoorbeeld bij:

  • Voetgangers: rolschaatsen, een step, een rollator, een bromfiets die aan de hand mee vervoerd wordt;
  • Snorfietsen: voertuigen die zijn aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’, bijvoorbeeld de Segway;
  • Bromfietsen: de speed-pedelec.

In een deel van Amsterdam moeten snorfietsers sinds april 2019 op de rijbaan in plaats van op het fietspad rijden. Deze uitzondering is aangegeven met een onderbord.

Type infrastructuur

Toegestane vervoerswijzen

Snelheidslimiet per vervoerswijze en per wegtype

Eventuele voorwaarde per vervoerswijze

Bord in het RVV 1990

Voetpad/trottoir

Voetganger

Gehandicaptenvoertuig met motor

n.v.t.

6 km/uur

n.v.t.

 image

Verplicht fietspad

Voetganger

(Elektrische) fiets

Snorfiets

Gehandicaptenvoertuig met motor

n.v.t.

n.v.t.

25 km/uur

30 km/uur bibeko; 40 km/uur bubeko

 

Voetpad ontbreekt

image

Verplicht brom/fietspad

Voetganger

(Elektrische) fiets

Snorfiets

Bromfiets

Gehandicaptenvoertuig met motor

n.v.t.

n.v.t.

25 km/uur

30 km/uur bibeko; 40 km/uur bubeko

30 km/uur bibeko; 40 km/uur bubeko

Voetpad ontbreekt

image

Onverplicht fietspad

Voetganger

(Elektrische) fiets

Snorfiets

Gehandicaptenvoertuig met motor

n.v.t.

n.v.t.

25 km/uur

30 km/uur bibeko; 40 km/uur bubeko

 

Voetpad ontbreekt

 

Elektrische aandrijving

image

Fietsstrook

(Elektrische) fiets

Snorfiets

Gehandicaptenvoertuig

 

25 km/uur

45 km/uur of minder als de snelheidslimiet van de weg lager is

 

n.v.t.

Tabel 1. Op voetpaden en fietspaden toegestane vervoerswijzen, snelheidslimieten (voor gehandicaptenvoertuigen en bromfietsen onderscheiden naar binnen en buiten de bebouwde kom, bibeko/bubeko), eventuele voorwaarden en bebording.

Onderdeel van factsheet

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Een veilige infrastructuur is van levensbelang voor voetgangers en fietsers. In 2010-2019 was 40% van het totale aantal verkeersdoden… Meer

Deze factsheet gebruiken?