Hoe kunnen kinderen het best veilig vervoerd worden?

Antwoord

Auto

In de auto zitten kinderen tot een lengte van 1,35 meter verplicht in een kinderzitje. Het gebruik van kinderzitjes en zittingverhogers in de auto verlaagt het risico op ernstig letsel. Standaardgordels zijn namelijk niet ontworpen voor jonge kinderen en bieden niet de bescherming die het aan volwassenen geeft [12]. Verschillende (internationale) studies tonen echter aan dat een kinderbeveiligingssysteem vaak niet goed gebruikt wordt [13] [14] [15], bijvoorbeeld doordat de gordel niet goed geplaatst wordt of het zitje niet goed in de auto is bevestigd. Zie ook het antwoord op de vraag Hoe vaak zitten kinderen niet goed vast in de auto en hoe gevaarlijk is dat?.

Fiets

Als kinderen achter op de fiets worden vervoerd, is het belangrijk om voor goede spaakbescherming te zorgen om te voorkomen dat de voeten tussen de spaken komen [11] [16]. Ook een fietshelm kan de veiligheid van vervoer per fiets vergroten. SWOV schat de jaarlijkse potentiële reductie van het aantal fietsslachtoffers voor kinderen onder de 12 jaar op maximaal 5 verkeersdoden en zo’n 200 ernstig verkeersgewonden, wanneer alle fietsers van die leeftijd altijd een fietshelm zouden dragen [17]. Zie ook de SWOV-factsheet Fietshelmen.

Naast de fietszitjes voor of achter op de fiets, worden ook (elektrische) bakfietsen of ‘crèche-bakfietsen’ als de Stint gebruikt voor het vervoer van kinderen. Onderzoek naar het risico van verschillende typen fietsen in het verkeer ontbreekt.

Met de auto of op de fiets?

Het is moeilijk om te concluderen wat de beste manier is om kinderen te vervoeren (bijvoorbeeld naar school te brengen): met de auto, op de fiets of lopend. Direct beschouwd is het vele malen veiliger als kinderen vervoerd worden met een auto, omdat ze daarin goed beschermd zijn in het geval van een aanrijding. Echter, kinderen die naar school fietsen of lopen, leren en oefenen vaardigheden die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen (zie ook het antwoord op de vraag Wat is het effect van verkeerseducatie en oefening op de veiligheid van kinderen in het verkeer?). Wanneer veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, leren de kinderen deze vaardigheden niet en wordt bovendien een onveilige situatie gecreëerd voor de kinderen die wel met de fiets of lopend naar school gaan. Met infrastructurele maatregelen kan de veiligheid verbeterd worden door de snelheid omlaag te brengen op plaatsen waar veel fietsende en lopende kinderen zijn. Ook kunnen deze verschillende typen verkeersdeelnemers gescheiden worden, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen op een strategische plek aan te leggen.

Onderdeel van factsheet

Kinderen van 0-14 jaar

Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze… Meer

Deze factsheet gebruiken?