Wie dragen de kosten van verkeersongevallen?

Antwoord

Verreweg het grootste deel van de kosten van ongevallen, 90% (€ 24 miljard), komt voor rekening van particulieren, zie Afbeelding 3. Dit is vooral het gevolg van het grote aandeel van immateriële kosten in de totale kosten (zie de vraag Welke soorten kosten van verkeersongevallen zijn er?), die worden gedragen door verkeersslachtoffers en hun naasten. Daarnaast komt een deel van schade aan voertuigen en medische kosten voor rekening van verkeersslachtoffers. Ook mensen die niet betrokken zijn bij een verkeersongeval dragen een deel van de kosten. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld filekosten en kosten die door verzekeraars worden vergoed. Deze laatste kosten worden indirect door alle verzekerden betaald door verzekeringspremies. Bedrijven dragen ongeveer 5% van de kosten van ongevallen (€ 1,3 miljard), waaronder schade aan bedrijfsvoertuigen, verzekeringskosten en filekosten. Een relatief klein deel van de kosten, naar schatting 1% (€ 350 miljoen), komt voor rekening van de overheid, waarbij het gaat om het deel van medische kosten dat niet door verzekeraars wordt vergoed en afhandelingskosten (politie, brandweer en justitie). Van ongeveer 4% van de kosten, met name productieverlies, is de verdeling niet bekend.

Wanneer we de immateriële kosten buiten beschouwing laten, ontstaat een beeld van de verdeling van de kosten die vooral van financiële aard zijn (Afbeelding 4). Ook dan dragen particulieren het grootste deel (58%) van de kosten, zoals voertuigschade en verzekeringskosten. Het aandeel van bedrijven is dan 20% en 5% van deze kosten komt voor rekening van de overheid.

Afbeelding

Afbeelding 3. Verdeling van de kosten van verkeersongevallen over kostendragers [1].

Afbeelding

Afbeelding 4. Verdeling van de kosten van verkeersongevallen over kostendragers, exclusief immateriële kosten. Bron: [1], bewerking SWOV.

De verdeling van de kosten over kostendragers is onderzocht voor het jaar 2009 aan de hand van, onder meer, gegevens over financiële stromen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) [6]. Voor de verdeling van de kosten in 2020 is per kostenpost dezelfde verdeling over particulieren, bedrijven en overheid aangehouden. Vooral door hogere immateriële kosten is het aandeel van particulieren toegenomen ten opzichte van 2009.

Image
pv-20090422-01.jpg
Onderdeel van factsheet

Kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 27 miljard in 2020 (met een bandbreedte van € 15 tot € 36 miljard). Dit is Meer

Deze factsheet gebruiken?