Hoe veilig is het gebruik van het OV in vergelijking met particulier vervoer?

Antwoord

Het gebruik van het openbaar vervoer is voor de reiziger vele malen veiliger dan het gebruik van particulier vervoer (auto, fiets, brom- of snorfiets). Als we kijken naar het aantal geregistreerde verkeersdoden per miljard reizigerskilometers in de periode 2009 tot 2017, dan zien we dat het risico om dodelijk gewond te raken vele malen hoger is voor particuliere vervoer (fiets, brom/snorfiets, motor of auto) dan voor openbaar vervoer (zie Tabel 1). Wel is het zo dat OV-voertuigen relatief veel ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden bij de tegenpartij veroorzaken (zie ook de vraag Hoeveel slachtoffers vallen er in ongevallen met het OV?

Vervoerswijze

Reizigerskilometers (miljard)

Doden

Risico dodelijk gewond (doden per miljard reizigerskilometers)

Voetganger

42,591

523

12,28

Fiets

132,413

1.203

9,09

Brom/snorfiets

9,718

457

47,02

Motor

8,673

451

52,00

Auto

1.204,534

1.929

1,60

Bus (alleen OV)

36,178

4

0,11

Trein/tram

161,147

1

0,01

Tabel 1. Het risico voor verkeersdeelnemers om dodelijk gewond te raken naar vervoerswijze per miljard reizigerskilometer (2009 – 2017)[i]. Bronnen: CBS (mobiliteitsgegeven) en BRON (geregistreerde verkeersdoden).

Ondanks dat het reizen met het openbaar vervoer voor inzittenden de veiligste optie is, moeten reizigers wel van en naar de halte of het station fietsen of lopen. Vergeleken met autorijden is dat een relatief risicovolle manier van verplaatsen. Het komt ook voor dat voetgangers, bijvoorbeeld in de haast om de bus te halen, de weg onvoorzichtig oversteken en worden aangereden [3].


[i] Wegens een trendbreuk in de mobiliteitsgegevens (ODiN) vanaf 2018, is een recenter overzicht van de risico’s (die tevens meerdere jaren beslaat) niet mogelijk.

Onderdeel van factsheet

Openbaar vervoer en spoorwegovergangen

Deze factsheet beschrijft de verkeersveiligheid van het openbaar vervoer en van spoorwegovergangen- plaatsen waarop het wegen- en… Meer

Deze factsheet gebruiken?