Wie worden er tot de oudere verkeersdeelnemers gerekend?

Antwoord

Het is niet mogelijk om exact aan te geven wie er tot de categorie ‘ouderen’ behoren. Vaak wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar aangehouden en soms wordt de grens al bij 50 jaar getrokken (zoals bij de ‘50+-beurs’). Aangezien ouderen steeds langer vitaal blijven, wordt tegenwoordig steeds vaker 75 jaar aangehouden als leeftijdsgrens voor de groep van oudere verkeersdeelnemers. Harde leeftijdsgrenzen houden er echter geen rekening mee dat het ouder worden een proces is dat niet bij ieder individu op hetzelfde moment begint en op dezelfde manier verloopt. Er kunnen dus grote verschillen zijn in de rijvaardigheid, en in de fysieke en mentale vermogens van personen van eenzelfde leeftijd. Ook kunnen sommige 85-jarigen fitter zijn dan bepaalde 40-jarigen.

Onderdeel van factsheet

Ouderen in het verkeer

Ouderen hebben een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer.

Deze factsheet gebruiken?