Wat zijn geloofwaardige snelheidslimieten?

Antwoord

Een geloofwaardige snelheidslimiet is een limiet die aansluit bij de verwachtingen die het wegbeeld oproept, zodat automobilisten meer geneigd zijn zich aan de limiet te houden [25]. Met andere woorden, geloofwaardige limieten worden als logisch ervaren. Zo is het in de meeste gevallen niet erg geloofwaardig om de limiet van een 80km/uur-weg of een 50km/uur-weg te verlagen naar respectievelijk 60 en 30 km/uur door alleen een ander limietbord te plaatsen en verder de weg niet aan te passen. Vaak zal die lagere limiet ondersteund moeten worden door een aanpassing van het wegbeeld. Tabel 3 vermeldt enkele wegkenmerken die van invloed zijn op de geloofwaardigheid van een limiet, omdat ze als het ware automatisch een hogere of lagere snelheid uitlokken. Uitleg over de reden dat een limiet niet past bij het wegbeeld kan helpen de geloofwaardigheid te vergroten (bijvoorbeeld ‘geluidsoverlast’, ‘schoolgebied’).

Uiteraard blijft veiligheid steeds het uitgangspunt: eerst bepalen wat de gewenste veilige limiet is voor een weg (zie de vraag Wat zijn veilige snelheden?), daarna zorgen dat die limiet geloofwaardig is.

Wegkenmerk

Effect op rijsnelheid

Aantal rijstroken

Meer rijstroken → hogere snelheid

Breedte weg/rijstrook 

Bredere wegen/rijstroken → hogere snelheid

Middenberm 

Middenberm aanwezig → hogere snelheid 

Verharde berm

Verharde berm aanwezig → hogere snelheid

Belijning 

Kant- en middenstrepen → hogere snelheid

Type wegdek 

Glad wegdek (asfalt) → hogere snelheid

Openheid omgeving

Open omgeving → hogere snelheid

Tabel 3. Weg- en wegomgevingskenmerken die de rijsnelheid ongemerkt beïnvloeden (Bron: [26]).