Welke methoden gebruikt de politie voor verkeershandhaving?

Antwoord

Bij de methoden voor verkeershandhaving is er in de eerste plaats onderscheid tussen methoden via staandehouding van de bestuurder van een voertuig, en methoden via automatisch toezicht en dus op het voertuigkenteken. Daarnaast hangt de methode af van het type overtreding. Tabel 1 geeft een overzicht van de in Nederland meest gangbare methoden met staandehouding en op kenteken voor verschillende overtredingstypen.

Overtredingstype

Methode met staandehouding

Methode op kenteken

Alcohol en drugs

Met blaastest, drugstest en evt. ademanalyse

-

Afleiding

Rijdende surveillance

In testfase: slimme camera’s voor detectie handheld smartphonegebruik

Snelheid (puntmeting)

Lasergun

Vaste camera (flitspaal), mobiele radar

Snelheid (over traject)

Videovoertuig

Trajectcontrole

Constructiesnelheid (brom-/snorfiets)

Rollentestbank

-

Roodlichtnegatie

Rijdende surveillance of onopvallende observaties

Vaste camera (flitspaal)

Verkeersveelplegers

Rijdende surveillance (vaak door motoragent of videoauto)

-

Tabel 1. Overzicht van meest gebruikte verkeershandhavingsmethoden in Nederland.

Onderdeel van factsheet

Verkeershandhaving

In Nederland wordt al tientallen jaren een systeemaanpak van verkeersveiligheid gehanteerd waarbij maatregelen op de terreinen van ‘… Meer

Deze factsheet gebruiken?