Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties die  in deze factsheet zijn gebruikt. Alle gebruikte bronnen zijn in te zien / op te vragen via ons kennisportaal. Hier vindt u ook meer literatuur over dit onderwerp.

[1]. CROW (2002). Handboek wegontwerp wegen buiten de bebouwde kom: Basiscriteria. Publicatie No. 164a. CROW kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[2]. Elvik, R., Høye, A., Vaa, T. & Sørensen, M. (2009). The handbook of road safety measures. Second edition. Emerald, UK.

[3]. Boyce, P.R. (2009). Lighting for driving: Roads, verhicles, signs, and signals. CRC Press, Boca Raton, florida.

[4]. Beyer, F.R. & Ker, K. (2009). Street lighting for preventing road traffic injuries. In: The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009, No. 1, Art. No. CD004728.

[5]. Mäkelä, O. & Kärki, J.L. (2004). Tievalaistuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja ajonopeuksiin [Impact of road lighting on road safety and driving speeds]. Finnish National Road Administration, Helsinki.

[6]. Assum, T., Bjørnskau, T., Fosser, S. & Sagberg, F. (1999). Risk compensation—the case of road lighting. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 31, nr. 5, p. 545-553.

[7]. Wanvik, P.O. (2009). Effects of road lighting: An analysis based on Dutch accident statistics 1987-2006. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 41, nr. 1, p. 123-128.

[8]. Elvik, R. (1995). A meta-analysis of evaluations of public lighting as accident counter measure. In: Transportation Research Record, vol. 1485, p. 112-123.

[9]. Bhagavathula, R., Gibbons, R.B. & Edwards, C.J. (2015). Relationship between roadway illumination level and nighttime rural intersection safety. In: Transportation Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2485, p. 8-15.

[10]. CROW (2002). Handboek wegontwerp wegen buiten de bebouwde kom: Stroomwegen. CROW kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[11]. CROW (1999). Veilige inrichting van bermen. Richtlijnen voor het ontwerpen van Autosnelwegen (ROA). CROW kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[12]. AVV (2006). Botsveilige lichtmast biedt veel voordelen. In: Bermwijzer – nieuwsbrief Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen, juni 2006. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rotterdam.

Energie Overheid (2014). Dossier: Openbare verlichting. Geraadpleegd 29 januari 2018 op www.energieoverheid.nl/dossiers/openbareverlichting.

[14]. Platform Lichthinder (2018). Ecologie. Geraadpleegd 29 januari 2018 op www.platformlichthinder.nl/thema/ecologie.

[15]. Schreuder, D.A. (1996). Openbare verlichting voor verkeer en veiligheid. Kluwer Techniek, Deventer.

[16]. Winter, A. de & Adams, T. (2015). Richtlijn ontwerp autosnelwegen verlichting. Rijkswaterstaat WVL, Den Haag.

[17]. CROW (2000). ROA handboek bermbeveiligingsvoorzieningen. CROW, Ede.

[18]. CROW (2013). Handboek wegontwerp: Basiscriteria. CROW, Ede.

[19]. CROW (2013). Handboek wegontwerp: Erftoegangswegen. CROW, Ede.

[20]. CROW (2012). ASVV 2012. Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. CROW, Ede.

[21]. CROW (2005). Handboek lichtmasten. CROW, Ede.

[22]. AVV (2006). Handboek dynamische verlichting autosnelwegen. Rijkswaterstaat, Rotterdam.

[23]. Martens, M.H. (2005). Kunnen we met minder openbare verlichting toe? Een veldstudie in Drenthe. TNO Defensie en Veiligheid, Soesterberg.

[24]. Rijkswaterstaat (2018). Minder verlichting op snelwegen. Geraadpleegd 4 januari 2018 op www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/nieuws/content/minder-verlichting.

[25]. Schepers, P. (2011). Verkeersveiligheidseffecten van uitschakeling van verlichting en de relatie met verkeersintensiteit. Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Delft.

[26]. Veluwen, A. van & Vries, Y. de (2015). Publieksrapportage rijkswegennet. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, 's-Gravenhage.

[27]. Hogema, J.H. & Horst, A.R.A. van der (1998). Dynamische openbare verlichting (DYNO). Fase 4: synthese. Rapport TNO-TM 1998 C-065. TNO Technische Menskunde, Soesterberg.

[28]. Rijksoverheid (2018). Wanneer moet ik mijn autoverlichting gebruiken? Rijksoverheid. Geraadpleegd 8 januari 2018 op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-mijn-autoverlichting-gebruiken.

[29]. Rijksoverheid (2018). Regeling voertuigen. Rijksoverheid. Geraadpleegd 9 januari 2018 op http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-01-01.

[30]. Rijksoverheid (2018). Wat zijn de regels voor verlichting en reflectie op mijn brommer? Rijksoverheid. Geraadpleegd 9 januari 2018 op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brommer/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-de-verlichting-en-reflectie-op-mijn-bromfiets-brommer.

[31]. Rijksoverheid (2018). Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectie op een fiets? Rijksoverheid. Geraadpleegd 8 januari 2018 op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets.

[32]. Kuiken, M. & Stoop, J. (2012). Verbetering van fietsverlichting. Verkenning van beleidsmogelijkheden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Delft.

[33]. Goldenbeld, C., Schagen, I. van, Moore, K., Loenis, B., et al. (2017). Monitor Verkeersveiligheid 2017 – Achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording. R-2017-17A. SWOV, Den Haag.

[34]. Koornstra, M., Bijleveld, F. & Hagenzieker, M.P. (1997). The safety effects of Daytime Running Lights. R-97-36. SWOV, Leidschendam.

[35]. Elvik, R., Christensen, P. & Olsen, S.F. (2003). Daytime running lights; A systematic review of effects on road safety. Institute of Transport Economics TØI, Oslo.

[36]. Eriksson, G. & Sandin, J. (2017). Daytime running lights. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 17 april 2018 op www.roadsafety-dss.eu.

 [37]. Brouwer, R.F.T., Jansen, W.H., Theeuwes, J., Duistermaat, M., et al. (2004). Do other road users suffer from the presence of cars that have their daytime running lights on? TNO Human Factors.

[38]. Craen, S. de, Doumen, M.J.A., Bos, N.M. & Norden, Y. van (2011). The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes. R-2011-25. SWOV, Leidschendam.

[39]. Reurings, M.C.B., Vlakveld, W.P., Twisk, D.A.M., Dijkstra, A., et al. (2012). Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten. Inventarisatie ten behoeve van de Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF). R-2012-8. SWOV, Leidschendam.

[40]. Twisk, D.A.M. & Reurings, M.C.B. (2013). An epidemiological study of the risk of cycling in the dark: The role of visual perception, conspicuity and alcohol use. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 60, p. 134-140.

[41]. Broeks, J., Boxum, J. & Zengerink, L. (2016). Lichtvoering fietsers 2015/2016. Goudappel Coffeng, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving, Delft.

[42]. Broeks, J., Boxum, J. & Zengerink, L. (2015). Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden - Zomer 2015. Goudappel Coffeng, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving, Delft.

[43]. Rijkswaterstaat (2016). Openbare verlichting Rijkswaterstaat wordt led. Geraadpleegd 29 januari 2018 op www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/10/openbare-verlichting-rijkswaterstaat-wordt-led.aspx.

Onderdeel van factsheet

Openbare en voertuigverlichting

Visuele informatie is voor verkeersdeelname van groot belang.

Deze factsheet gebruiken?