Wat zijn de regels in Nederland voor het voeren van voertuigverlichting?

Antwoord

Personen- en bestelauto’s

In Tabel 3 staan de regels voor het gebruik van verschillende lampen voor personen- en bestelauto’s [28].

Lamp

Regels

Dimlicht

Dimlicht is verplicht om in het donker te voeren. Bij slecht zicht overdag mag het dimlicht ook ontstoken worden.

Groot licht  

 

Groot licht mag alleen gevoerd worden als er geen ander verkeer in de buurt is.

Mistlicht

Mistlicht mag alleen gevoerd worden als mist, sneeuwval of regen het zicht ernstig belemmert. Het mistachterlicht mag alleen gebruikt worden als het zicht minder is dan 50 m.

Dagrijlicht

Dagrijlicht is verlichting die overdag gebruikt mag worden. Sinds 2011 moeten alle nieuw op de markt te brengen autotypes dagrijlichten hebben.

Achterlichten

Achterlichten moeten altijd samen branden met dimlicht, grootlicht, stadslicht of mistlicht.

Combinatie stadslicht en achterlicht

Buiten de bebouwde kom moet bij stilstand op een parkeerstrook, parkeerhaven, vluchtstrook en vluchthaven langs autosnelwegen en autowegen in het donker of bij slecht zicht het stadslicht en achterlicht branden.

Tabel 3: Wettelijke regels rondom voertuigverlichting van personen- en bestelauto’s.

De Europese Commissie heeft in 2008 met de ‘Richtlijn 2008/89/EG’ motorvoertuigverlichting overdag (MVO) verplicht gesteld in nieuwe auto’s vanaf 2011. Dit betekent dat bij het starten van de auto, de daglichten automatisch aan gaan. In een aantal landen is het voeren van verlichting overdag verplicht, maar niet overal. In Nederland is het voeren van licht overdag niet verplicht, maar het resulteert in minder ongevallen bij daglicht (zie ook de vragen Wat is het veiligheidseffect van voertuigverlichting overdag? en Wat zijn mogelijke nadelen van voertuigverlichting overdag?).

Vrachtverkeer

Aan vrachtverkeer[i] worden dezelfde verlichtingseisen gesteld als aan personenauto’s, plus extra eisen:

  • twee markeringslichten aan de voorzijde en de achterzijde van het voertuig;
  • zijmarkeringslichten;
  • lijnmarkering aan zij- en achterkant;
  • twee rode reflectoren aan de achterkant;
  • ambergele reflectoren aan de zijkant.

Motoren, bromfietsen en driewielige voertuigen

Voor motoren gelden dezelfde regels als voor auto’s. Daarnaast moet de motor een rode reflector aan de achterzijde hebben [29]. In het donker en bij slecht zicht dient een bromfiets, snorfiets, brommobiel, elektrische step, fiets met hulpmotor of speed-pedelec een geel of wit voorlicht (dimlicht) en een rood achterlicht te voeren. Daarnaast moeten deze voertuigen een aantal reflectoren hebben: rood aan de achterkant en ambergeel op de trappers en langs de zijkant van het voertuig [30].

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle nieuw geregistreerde voertuigen in de L-categorie (twee- en driewielige motorvoertuigen) voorzien te zijn van Automatic Headlights On (AHO). Dit betekent dat bij alle motoren, speed pedelecs, brom- en snorfietsen de koplamp automatisch aan gaat als de motor wordt gestart.

Fietsers

In het donker of bij slecht zicht dient een fietser een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht te voeren. Deze lampen dienen recht vooruit, respectievelijk achteruit, te schijnen en niet te knipperen. Dit mogen losse lampen zijn die aan de fiets of aan de fietser bevestigd zijn, mits ze goed zichtbaar zijn. Daarnaast dient de fiets van reflectoren voorzien te zijn: een rode reflector op de achterkant, gele reflectoren op de trappers en witte of gele reflectoren op de velgen of banden [31]. Er worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van de verlichting op de fiets. Ook voorlichting over fietsverlichting richt zich met name op het voeren van verlichting en niet op het voeren van goede verlichting. Dit terwijl de kwaliteit van de fietsverlichting vaak te wensen over laat [32]. In 2017 is daarom door de RAI een Keurmerk fietsverlichting opgesteld om fietsers wegwijs te maken bij de aanschaf van verlichting (zie www.keurmerkfietsverlichting.nl). Dit keurmerk is bekend bij de meeste fietsenwinkelmedewerkers, maar door hun klanten wordt er zelden naar gevraagd [33]. Er is geen informatie over hoeveel fietslampen aan het keurmerk voldoen.

[i] Deze eisen zijn afhankelijk van de breedte en de lengte van het voertuig. Meer informatie hierover is te vinden op de website van [RDW].

Onderdeel van factsheet

Openbare en voertuigverlichting

Visuele informatie is voor verkeersdeelname van groot belang.

Deze factsheet gebruiken?