Welke voorzieningen zijn er voor voetgangers en hoe effectief zijn ze?

Antwoord

Voorzieningen voor voetgangers zijn te verdelen in vier soorten:

 1. Voorzieningen die de snelheid van motorvoertuigen verlagen; dit zijn plateaus, drempels, as-verspringingen en 30 km/uur-zones.
 2. Voorzieningen die motorvoertuigen en voetgangers scheiden naar tijd; dit zijn diverse soorten verkeersregelinstallaties.
 3. Voorzieningen die motorvoertuigen en voetgangers scheiden naar plaats; dit zijn bruggen, tunnels, viaducten, trottoirs en middeneilanden.
 4. Voorzieningen die zichtbaarheid en opvallendheid bevorderen; dit zijn verlichting, markering, bebording en het verplaatsen van parkeerhavens, bushaltes en andere zaken die het zicht belemmeren.

Niet alle genoemde voorzieningen zijn even effectief. In het algemeen hebben voorzieningen die de rijsnelheid verlagen of die scheiden naar plaats, het grootste effect [15].

Duurzaam veilige voetgangersoversteekplaats

De eisen voor een duurzaam veilige voetgangersoversteekplaats (DV-VOP) zijn [16]:

 • snelheidsremmende werking met een horizontale snelheidsremmer zoals een versmalling, of met een verticale snelheidsremmer zoals een drempel of een plateau;
 • zebramarkering evenwijdig aan de rijbaan;
 • zebramarkering doorgetrokken over parallelle fietspaden;
 • verkeersbord 'voetgangersoversteekplaats' (L2) op enige afstand voor de zebra;
 • verlicht bord L2 boven de zebra, op een portaal;
 • goede verlichting, bij voorkeur in een afwijkende kleur;
 • ribbeltegels op de voetgangersroute naar de zebra;
 • noppentegels aan het begin en het einde van de zebra, en afritjes als de zebra niet op een plateau ligt;
 • minimale breedte van de zebra is 4 meter;
 • zo kort mogelijke oversteeklengte, eventueel met middengeleider.

Een DV-VOP mag alleen aangelegd worden op een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (zie de SWOV-factsheet Principes voor veilig wegontwerp) met een maximumsnelheid van 50 km/uur, fysiek gescheiden rijrichtingen en één rijstrook per rijrichting. De meest kenmerkende eis is de snelheidsremmer; een motorvoertuig mag een DV-VOP met hooguit 30 km/uur naderen.

Onderdeel van factsheet

Voetgangers

Een voetgangersongeval is alleen een verkeersongeval als er een rijdend voertuig bij betrokken is.

Deze factsheet gebruiken?