Hoe beïnvloedt het weer de verkeersveiligheid?

Antwoord

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goede weersomstandigheden. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist, harde wind, gladheid, laagstaande zon en hoge temperaturen.

Slechte weersomstandigheden kunnen onder meer leiden tot een langere remweg (gladheid door regen, sneeuw of hagel) en ervoor zorgen dat het voertuig minder stabiel is (wind). Ook kan het zicht verminderen, niet alleen door mist, maar ook door opspattend water, beslagen ramen of tegenlicht. Hitte/hoge temperaturen kunnen ervoor zorgen dat mensen minder effectief kunnen denken en handelen. Mensen blijken echter wel te compenseren voor slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld door langzamer te gaan rijden of meer afstand te houden. Daarmee wordt het verhoogde ongevalsrisico deels verkleind.

Het weer beïnvloedt ook de mobiliteit, zoals de keuze wel of niet op pad te gaan, de lengte van een verplaatsing, de keuze voor een bepaalde vervoerswijze, het tijdstip van vertrek, en de route [1]. Zo gaan mensen bij mooi weer vaker lopen, fietsen of met de motorfiets in plaats van met de auto of het openbaar vervoer (vervangende mobiliteit). Ook leidt mooi weer tot bijvoorbeeld meer recreatieve verplaatsingen (extra mobiliteit) van voetgangers, fietsers en motorrijders. Dit leidt tot meer slachtoffers onder deze groepen, simpelweg vanwege de grotere blootstelling aan de gevaren van het verkeer. Andersom zullen er bij slecht weer minder slachtoffers onder deze groepen vallen.

Weer versus klimaat

Door de klimaatverandering is te verwachten dat extreme weersomstandigheden, zoals zware neerslag, zware stormen en extremere droogte en hitte, frequenter zullen voorkomen. Dat betekent dat bij het bestuderen van verkeersveiligheidsontwikkelingen in toenemende mate rekening moet worden gehouden met weerseffecten. Op haar website biedt CROW praktische informatie voor onder andere wegbeheerders over hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatveranderingen, ofwel ‘klimaatadaptatie’ [2]. Ook de online CROW-kennisbank geeft informatie over klimaatadaptatie, onder andere via een serie factsheets [3].

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?