Wat is het effect van hoge temperaturen?

Antwoord

Hoge temperaturen verhogen de kans op een ongeval [7] [18] [19].

In China [19] bleek bij hoge temperaturen de kans op een letselongeval 20% hoger dan bij normale temperaturen (relatief risico 1,20, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,01 – 1,4). In Italië [18] bleek bij hoge temperaturen de kans op een dodelijk ongeval of een letselongeval 12% hoger dan bij normale temperaturen (relatief risico 1,12, 95 % betrouwbaarheidsinterval 1,09–1,16). In de Verenigde Staten [7] is gekeken naar het verband tussen hittegolven en het aantal dodelijke ongevallen. Daar werd op dagen tijdens een hittegolf een toename van het aantal dodelijke ongevallen gevonden van 3,4% (95% betrouwbaarheidsinterval 0,9 – 5,9%).

Een belangrijke reden dat hoge temperaturen tot een hoger ongevalsrisico leiden, is dat hitte effect heeft op het gedrag van verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld door een slechtere nachtrust, afname van de reactiesnelheid en concentratie, en het sneller geïrriteerd raken (zie bijvoorbeeld [20]). Hitte vergroot daarnaast ook de kans op een klapband, met name als de banden te zacht zijn.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?