Welke weersomstandigheden komen het meest voor bij ongevallen en hoe gevaarlijk zijn ze?

Antwoord

Gegevens uit de Verenigde Staten [21] laten zien dat ongeveer een op de vijf ongevallen plaatsvindt tijdens slechte weersomstandigheden of bij glad wegdek: 21% van alle ongevallen, 19% van de letselongevallen en 16% van de dodelijke ongevallen. Naar verhouding gaat het bij de meeste van de deze ongevallen om een nat wegdek (ongeveer 75%) en regen (ongeveer 50%). Sneeuw/ijzel (ongeveer 15%), smeltende sneeuw (ongeveer 10%) en mist (ongeveer 5%) komen minder vaak voor bij ongevallen. De genoemde percentages zijn gebaseerd op absolute aantallen ongevallen, ze zeggen niets over risico’s: bepaalde weersomstandigheden komen minder vaak voor dan andere en/of leiden tot minder mobiliteit, en dat bepaalt mede het aandeel ongevallen bij dat weertype.

Een Finse studie [5] heeft wel gekeken naar het risico van slechte weersomstandigheden, en dan met name naar het risico bij verschillende vormen van neerslag en bij verschillende neerslagintensiteiten. Zoals Tabel 2 laat zien, is het ongevalsrisico bij sneeuw ruim tweemaal zo hoog en bij ijzel bijna anderhalf maal zo hoog als gemiddeld (= een relatief risico van 1). Het risico bij regen is nauwelijks verhoogd en bij geen neerslag is het ongevalsrisico iets lager dan gemiddeld. Wanneer we kijken naar de neerslagintensiteit, onafhankelijk van het type neerslag, dan zien we dat het risico bij hevige neerslag ruim tweemaal zo hoog is, bij buiige neerslag één en driekwart maal zo hoog en bij lichte neerslag bijna anderhalf keer zo hoog als gemiddeld. Verder bleek het risico bij slechte weersomstandigheden naar verhouding hoger op autosnelwegen dan op niet-autosnelwegen, terwijl bij goede weersomstandigheden het risico op autosnelwegen juist lager was. Ook was het risico bij slecht weer groter voor enkelvoudige ongevallen dan voor meervoudige ongevallen.

Tabel

Tabel 2. Relatief risico bij verschillende typen en intensiteiten neerslag in Finland (gebaseerd op ruim 10.000 ongevallen op 43 belangrijke wegen in Finland in de periode 2014-2016). Bron: [5].

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?