Wat is het effect van zomer-/wintertijd?

Antwoord

De overgang van zomertijd naar wintertijd blijkt gepaard te gaan met een hoger ongevalsrisico. Dit heeft niet te maken met vermoeidheid vanwege een uur minder slaap, maar met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker, terwijl het ongevalsrisico in het donker groter is [22] . Dit verhoogde risico blijft een aantal maanden na het ingaan van de wintertijd zichtbaar. Ook dit wijst erop dat het hogere risico niet zozeer te maken heeft met de overgang naar de wintertijd, maar veel meer met een avondspits in het donker. Zie verder ook de SWOV-factsheet Vermoeidheid.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?