Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid.

[1]. Jonkeren, O. (2020). De invloed van het weer op de personenmobiliteit. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag.

[2]. CROW (2023). Klimaatadaptatie. Kennisplatform CROW. Geraadpleegd 26-05-2023 op https://www.crow.nl/thema-s/duurzaamheid/klimaatadaptatie.

[3]. CROW (2023). Analyse klimaatadaptatieprojecten ten behoeve van aanpassing richtlijnen. Kennisplatform CROW. Geraadpleegd 26-05-2023 op https://kennisbank.crow.nl/kennismodule/detail/64189#64189.

[4]. Focant, N. & Martensen, H. (2016). Effects of rain on road safety. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 06-03-2023 op https://www.roadsafety-dss.eu.

[5]. Malin, F., Norros, I. & Innamaa, S. (2019). Accident risk of road and weather conditions on different road types. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 122, p. 181-188.

[6]. KNMI (2023). Zicht. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Geraadpleegd 26-05-2023 op https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/waarschuwingen/zicht.

[7]. Wu, Y., Abdel-Aty, M. & Lee, J. (2018). Crash risk analysis during fog conditions using real-time traffic data. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 114, p. 4-11.

[8]. Yan, X., Li, X., Liu, Y. & Zhao, J. (2014). Effects of foggy conditions on drivers’ speed control behaviors at different risk levels. In: Safety Science, vol. 68, p. 275-287.

[9]. Mueller, A.S. & Trick, L.M. (2012). Driving in fog: The effects of driving experience and visibility on speed compensation and hazard avoidance. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 48, p. 472-479.

[10]. Das, A., Ghasemzadeh, A. & Ahmed, M.M. (2019). Analyzing the effect of fog weather conditions on driver lane-keeping performance using the SHRP2 naturalistic driving study data. In: Journal of Safety Research, vol. 68, p. 71-80.

[11]. Theofilatos, A. & Yannis, G. (2014). A review of the effect of traffic and weather characteristics on road safety. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 72, p. 244-256.

[12]. Krul, I., Valkenberg, H., Asscherman, S., Stam, C., et al. (2022). Fietsongevallen en snor-/bromfietsongevallen in Nederland - SEH-bezoeken: inzicht in oorzaken, gevolgen en risicogroepen. Rapport 934. VeiligheidNL.

[13]. Schepers, P. & Klein Wolt, K. (2012). Single-bicycle crash types and characteristics. In: Cycling Research International, vol. 2, p. 119-135.

[14]. Woo, B., Kim, H., Kim, J., Baik, H., et al. (2021). Influence of solar glare intensity on vehicular speed variance. In: Journal of Transport & Health, vol. 20, p. 101020.

[15]. Sun, D., El-Basyouny, K. & Kwon, T.J. (2018). Sun glare: Network characterization and safety effects. In: Transportation Research Record, vol. 2672, nr. 16, p. 79-92.

[16]. Mitra, S. (2014). Sun glare and road safety: An empirical investigation of intersection crashes. In: Safety Science, vol. 70, p. 246-254.

[17]. Verbond van Verzekeraars (2015). Spitszon en start schoolseizoen gevaarlijk voor verkeer. Website Verbond van Verzekeraars. Geraadpleegd 09-01-2023 op https://www.verzekeraars.nl/.

[18]. Gariazzo, C., Bruzzone, S., Finardi, S., Scortichini, M., et al. (2021). Association between extreme ambient temperatures and general indistinct and work-related road crashes. A nationwide study in Italy. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 155, p. 106110.

[19]. Liang, M., Zhao, D., Wu, Y., Ye, P., et al. (2021). Short-term effects of ambient temperature and road traffic accident injuries in Dalian, Northern China: A distributed lag non-linear analysis. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 153, p. 106057.

[20]. Qian, S., Li, M., Li, G., Liu, K., et al. (2015). Environmental heat stress enhances mental fatigue during sustained attention task performing: Evidence from an ASL perfusion study. In: Behavioural Brain Research, vol. 280, p. 6-15.

[21]. FHWA (2023). How Do Weather Events Impact Roads? Federal Highway Administration. U.S. Department of Transportation. Geraadpleegd 26-05-2023 op https://ops.fhwa.dot.gov/weather/q1_roadimpact.htm.

[22]. Bijleveld, F.D. & Stipdonk, H.L. (2013). De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers. R-2013-8. SWOV, Leidschendam.

[23]. Strandroth, J., Rizzi, M., Olai, M., Lie, A., et al. (2012). The effects of studded tires on fatal crashes with passenger cars and the benefits of electronic stability control (ESC) in Swedish winter driving. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 45, p. 50-60.

[24]. Malmivuo, M., Luoma, J. & Porthin, M. (2017). Studded and unstudded winter tires in fatal road accidents in Finland. In: Traffic Injury Prevention, vol. 18, nr. 5, p. 550-555.

[25]. Hamdar, S.H., Qin, L. & Talebpour, A. (2016). Weather and road geometry impact on longitudinal driving behavior: Exploratory analysis using an empirically supported acceleration modeling framework. In: Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 67, p. 193-213.

[26]. Jägerbrand, A.K. & Sjöbergh, J. (2016). Effects of weather conditions, light conditions, and road lighting on vehicle speed. In, vol. 5, nr. 1, p. 505.

[27]. Yang, G., Ahmed, M., Gaweesh, S. & Adomah, E. (2020). Connected vehicle real-time traveler information messages for freeway speed harmonization under adverse weather conditions: Trajectory level analysis using driving simulator. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 146, p. 105707.

[28]. Zhao, X., Xu, W., Ma, J., Li, H., et al. (2019). Effects of connected vehicle-based variable speed limit under different foggy conditions based on simulated driving. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 128, p. 206-216.

[29]. Guan, W., Chen, H., Li, X., Li, H., et al. (2022). Study on the Influence of Connected Vehicle Fog Warning Systems on Driving Behavior and Safety. In: Journal of Advanced Transportation, vol. 2022, nr. Article ID 8436388.

[30]. KNMI (2023). Uitleg over KNMI waarschuwingen. Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut. Geraadpleegd 26-05-2023 op https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-waarschuwingen.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?