Verandert het effect van weer over de tijd?

Antwoord

De invloed van het weer op de verkeersveiligheid nu, is anders dan tien, twintig jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met technologische ontwikkelingen. Nieuwe technologieën vergroten niet alleen de mogelijkheden om blootstelling aan slechte weersomstandigheden te vermijden (mogelijk effect op de mobiliteit), maar ook om beter om te gaan met slechte weersomstandigheden (mogelijk effect op het risico). Dit betekent dat de resultaten van ouder onderzoek naar het effect van slechte weersomstandigheden niet zonder meer toepasbaar zijn op de huidige situatie. Daarom is het belangrijk zo veel mogelijk gebruik te maken van recente literatuur en bij de interpretatie van onderzoeksresultaten deze ontwikkelingen in gedachten te houden.

Mogelijk effect op mobiliteit

De laatste jaren hebben de op informatietechnologie gebaseerde innovaties een grote vlucht genomen. Denk hierbij aan innovaties in voertuigtechnologie, maar binnen de context van het weer vooral ook aan de lokale kortetermijnweersverwachting op de telefoon. Waar vroeger neerslag (‘slecht weer’) iets was dat verkeersdeelnemers overkwam, is dat nu veel meer voorspelbaar door weer-apps op smartphones. Dit kan de blootstelling aan slecht weer beïnvloeden: ‘we kunnen beter over een kwartier gaan, er komt een bui aan…’. Het effect van deze apps op de verkeersveiligheid is waarschijnlijk niet voor alle verkeersdeelnemers even groot. Voor fietsers en voetgangers is de dreiging van een bui vermoedelijk meer reden thuis te blijven of later te vertrekken, dan voor automobilisten. Als er minder bij slecht weer wordt gereisd, zal het effect van slecht weer op het aantal slachtoffers kleiner worden.

Mogelijk effect op het risico

Technologische ontwikkelingen hebben naar verwachting ook een effect op het risico van slechte weersomstandigheden, dat wil zeggen op het antwoord op de vraag hoeveel gevaarlijker verkeersdeelname is bij slecht weer dan bij goed weer. Met name voor motorvoertuigen is de laatste decennia grote vooruitgang geboekt in de technologische ondersteuning van bestuurders. Denk aan Cooperative Adaptive Cruise Control (C-ACC), Lane Departure Warning (LDW)-systemen en Autonomous Emergency Brake (AEB-)systemen (zie de SWOV-factsheet Intelligente transport- en rijhulpsystemen (ITS en ADAS)). Hierdoor worden ongevallen voorkomen, ook ongevallen bij slecht weer. Dit soort ontwikkelingen hebben tot gevolg dat recenter onderzoek een lager ongevalsrisico bij slecht weer zal laten zien dan ouder onderzoek.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?