Wat is het effect van mist?

Antwoord

Mist belemmert het zicht en daardoor de mogelijkheid om tijdig te reageren op veranderende omstandigheden. De kans op een ongeval wordt hierdoor groter. De lagere snelheden bij mist kunnen de negatieve effecten slechts ten dele verkleinen. De mate van zichtbelemmering is uiteraard een belangrijke factor. Het KNMI geeft op dit punt het volgende aan: “bij een zicht van minder dan 400 meter kan het verkeer er last van krijgen. Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter is gevaarlijk. Zeer dichte mist met een zicht van minder dan 50 meter dwingt tot stapvoets rijden” [6].

Het onderzoek naar de effecten van mist op de verkeersveiligheid is over het algemeen al wat ouder en voor zover ons bekend ontbreekt een recent overzichtsartikel. Een Amerikaans onderzoek over het effect van mist op ongevallen op autosnelwegen in Florida [7] laat zien dat het effect van mist (zicht minder dan 1 mijl/1,6 km) op het ongevalsrisico het grootst is nabij op- en afritten en op de meest linkse rijstrook. Ook liet deze studie zien dat mist, in vergelijking met goede zichtcondities, leidt tot lagere snelheden en een hogere voertuigdichtheid (gemiddelden per 5 minuten). Een simulatorstudie [8] laat echter zien dat de snelheidsreductie vaak onvoldoende is om tijdig en adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de wegomgeving, snelheidsreductie van een voorganger of een plotseling overstekende voetganger. Deze studie liet ook zien dat professionele bestuurders in mistcondities een lagere snelheid aanhielden dan niet-professionele bestuurders. Een andere simulatorstudie [9] vergeleek ervaren en onervaren automobilisten en vond dat beide groepen bij mist even snel reden. Bij goede zichtcondities reden ervaren automobilisten echter harder, hetgeen betekent dat ervaren automobilisten een grotere snelheidsreductie lieten zien bij mist dan onervaren automobilisten. Mist heeft ook een negatief effect op koers houden, bleek uit een Naturalistic Driving studie [10].

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?