Hoeveel ongevallen gebeuren er door of op gladde fietspaden?

Antwoord

Hoeveel ongevallen er gebeuren door of op gladde fietspaden, is niet bekend. Er is wel wat informatie over de rol van gladheid bij fietsongevallen in zijn algemeenheid. Zo rapporteren Krul en collega’s [12] dat bij 5% van de fietsers die na een ongeval bij de spoedeisende hulp (SEH) terechtkwamen, het ongeval (mede) veroorzaakt was door glad wegdek door bijvoorbeeld bladeren en eveneens bij 5% door gladheid door sneeuw en ijzel. Voor enkelvoudige fietsongevallen zijn deze aandelen iets hoger, namelijk respectievelijk 6 en 7%.

Schepers en Klein Wolt [13] keken specifiek naar enkelvoudige fietsongevallen, eveneens ongevallen waarbij de fietser bij de SEH was behandeld. Daarbij bleek 18% van de 350 geanalyseerd ongevallen te zijn gebeurd door slippen op een glad wegdek. In een derde van deze gevallen werd de gladheid veroorzaakt door vuil op de weg zoals zand, grind, modder of natte bladeren; bij ongeveer een vijfde ging het om gladheid door ijs en sneeuw.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?