Feiten & cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in.

Feiten & Cijfers brengt u bij de Factsheets waarin korte antwoorden worden gegeven op vragen over de belangrijkste, actuele verkeersveiligheidsonderwerpen. In 2020 zijn 8 factsheets gepubliceerd, waaronder Drugs en geneesmiddelenAfleiding in het verkeer en Kosten van verkeersongevallen

Onder Feiten & Cijfers vindt u ook informatie over en toegang tot de verkeersveiligheidscijfers die SWOV tot haar beschikking heeft.  De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de beschikbare gegevens in grafieken en tabellen via/door middel van het zogeheten 'Qlik Analytics Platform'. Hiermee kunt u zelf met de beschikbare gegevens aan de slag en uw eigen selecties maken. 

Via Feiten & Cijfers komt u ook bij de Verkeersveiligheidsvergelijker met cijfers over alle Nederlandse gemeenten. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. U kunt hier de verkeersveiligheidskenmerken van gemeenten vergelijken, bijvoorbeeld de gemeente waarin u woont met andere gemeenten met eenzelfde omvang.