Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek gericht op het Nederlandse verkeer, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook wordt SWOV regelmatig benaderd door niet-Europese landen die gebruik willen maken van de internationaal hoog aangeschreven kennis en onderzoekscapaciteiten van SWOV.

Internationale projecten

Een selectie van onze internationale projecten in 2020: 

  • LEVITATE: Dit EU-project moet zicht geven op hoe zelfrijdende voertuigen problemen op het gebied van verkeersveiligheid, congestie en het milieu kunnen helpen op te lossen
  • MEDIATOR: Dit EU-project richt zich op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen
  • VIRTUAL: In dit EU-project worden methodes ontwikkeld om ook 'virtueel' botsproeven te kunnen doen
  • Baseline: Dit EU-project heeft tot doel Europese lidstaten te ondersteunen in het verzamelen van prestatie-indicatoren voor verkeersveiligheid. 
  • ERSO: Het European Road Safety Observatory (ERSO) verzamelt specialistische informatie over verkeersveiligheidstoepassingen en -beleid in Europese landen

Ook is eind 2020 het MeBeSafe project afgerond: het project ‘Measures for Behaving Safely in Traffic’, begon op 1 mei 2017. SWOV was een van de 15 partners in dit onderzoek. Het doel was om met behulp van sensor-based feedback als 'nudgen' en 'coachen' nieuwe maatregelen te ontwikkelen om bestuurders en fietsers te sturen op veiliger gedrag. 

Internationale samenwerking

SWOV is al vele jaren aangesloten bij FERSI, het Forum voor Europese onderzoeksinstituten op het gebied van verkeersveiligheid. Sinds 2018 bekleden ir. Rob Eenink en drs. Ingrid van Schagen de posten van respectievelijk voorzitter en secretaris. SWOV-directeur dr. Peter van der Knaapmaakt deel uit van de Raad van Advies voor het Road Safety Fund van de Verenigde Naties. Het Road Safety Fund heeft zich tot doel gesteld om de verbetering van de verkeersveiligheid wereldwijd te versnellen. Prof. dr. ir. Nicole van Nes is bestuurslid bij Humanist, het Europese netwerk voor experts op het gebied van human factors in het transport.