Jaarverslag 2020

SWOV beoogt om met kennis uit onderzoek de verkeersveiligheid te verbeteren. 2020 was jarenlang het jaar waarin de doelstellingen van het vorige verkeersveiligheidsplan gerealiseerd zouden moeten zijn. Het aantal verkeerdoden zou in ieder geval tot 500 moeten zijn gedaald en het aantal ernstig verkeersgewonden tot 10.600. Hoewel we op het moment van schrijven de officiële aantallen nog niet weten, kunnen we al wel stellen dat deze beide doelstellingen niet worden gehaald. Sterker, er is over de laatste tien jaar bekeken geen sprake van een dalende trend. Bij de ernstig verkeersgewonden is de trend zelfs stijgend. Het aantal ernstig verkeersgewonden ligt al jaren ruim boven de beleidsdoelstelling voor 2020.

Gelukkig is er ook een positieve ontwikkeling. De rijksoverheid investeert voor het eerst in lange tijd substantieel in verkeersveiligheid: een half miljard euro voor de komende tien jaar. Vooruitlopend hierop ging het Kennisnetwerk SPV van start, waarin SWOV en CROW samenwerken. Dat is in 2020 goed op gang gekomen met de metingen van risico-indicatoren en het bieden van hulp aan wegbeheerders om tot effectieve maatregelen te komen. 

De coronacrisis die begin 2020 over ons land kwam heeft ingrijpende effecten gehad. Als gevolg van de coronacrisis werken ook de SWOV-medewerkers grotendeels vanuit huis. Gelukkig kon het meeste onderzoek gewoon doorgaan, met uitzondering van een aantal onderzoeksprojecten, waarvoor fysieke ontmoetingen nodig waren, zoals het FitCi-project. Telefonisch, per mail en via videobellen bleven we bereikbaar voor onze relaties.